Referenties

Veiligheisregio Hollands Midden

Veiligheisregio Hollands Midden
Veiligheidsregio Hollands Midden heeft voor AFAS gekozen. Ik ondersteun functioneel beheer bij de implementatie die door AFAS wordt verzorgd en data migratie alsmede koppelingen met andere systemen.

Allerzorg-Compartijn

Allerzorg-Compartijn

Allerzorg is actief in de thuiszorg en zorg aan ouderen. De overgenomen partij, Compartijn, werkte met de software van AFAS. Mijn rol bestaat uit het ondersteunen van de afdeling HRM en de salarisverwerking voor Compartijn.

Aanvullend is besloten om voor Compartijn een nieuwe AFAS omgeving in te richten en alle data te migreren. Ditzelfde voor een ander onderdeel van Orpea NL gedaan, Bloemendael.

Voor de website klik hier.

SKG, kinderopvang, Gorinchem

SKG, kinderopvang, Gorinchem

SKG is actief in de kinderopvang in Gorinchem en omgeving.

Al jarenlang AFAS gebruiker. Mijn opdracht bij SKG is het gebruik van AFAS en InSite meer uitnutten en bestaat uit het inrichten van workflows en andere onderdelen van AFAS.

PCOU Willibrord, onderwijs, Utrecht

PCOU Willibrord, onderwijs, Utrecht

PCOU Willibrord is in 2020 gestart met HRM/Payroll en heeft een conversie gerealiseerd van Finance.

Mijn rol is om het fucntioneel beheer vorm te geven en daarnaast optimalisatie issues uit te voeren.

Vlietkinderen kinderopvang, Voorburg

Vlietkinderen kinderopvang, Voorburg

Stichting Vlietkinderen wil per 1 januari 2020 starten met AFAS. Samen met een collega ga ik AFAS inrichten en een mooie InSite omgeving opleveren waar de organisatie in het nieuwe jaar mee van start kan gaan. De primaire processen HRM/Payroll en Financieel moeten op 1 januari live kunnen, andere onderdelen volgen in de loop van 2020.

Kunstlinie Almere Flevoland, Almere

Kunstlinie Almere Flevoland, Almere

Al lang klant van AFAS met nu de wens om meer onderdelen van AFAS te gaan gebruiken. Gekozen is om een herimplementatie te doen in een nieuwe template-omgeving. Gewenste live gang 1 januari 2020

Wij zijn JONG, kinderopvang, Eindhoven

Wij zijn JONG, kinderopvang, Eindhoven

KSS verzorgt, als onderdeel van Wij zijn JONG, centraal de ondersteuning voor de organisatie 'Wij zijn JONG'. In verband met een vacature de AFAS beheerders ondersteunt bij het beheer van de software voor alle onderdelen en gebruikers.

Vivent, VVT, Den Bosch

Vivent, VVT, Den Bosch

Bij deze VVT instelling die onlangs live is gegaan met AFAS software vervul ik de rol als troubleshooter voor met name de HRM en Payroll gebruikers en verzorg een stukje optimalisatie van de software.

Wasko kinderopvang, Papendrecht

Wasko kinderopvang, Papendrecht
Als manager bedijfsvoering gaf ik leiding aan de financiële administratie en klantenservice en was ik verantwoordelijk voor finance, facilitair en ICT. In 2017 de fusie met een branchegenoot verwerkt binnen de bedrijfsvoering. Door deze overname en de economische groei sinds eind 2016 is in enkele jaren de omvang verdubbeld.
In deze periode software van AFAS geïmplementeerd alsmede een pakket voor personeelsplanning en kindplanning, Quebble.
(2015-2019)

TSYS Managed Services EMEA B.V., Barneveld

TSYS Managed Services EMEA B.V., Barneveld

De opdracht startte met het invullen van een vacature. Naast de dagelijkse werkzaamheden als Financial Controller moest de achterstand in de jaarrekeningen worden ingehaald en processen worden afgestemd op de Engelse moeder organisatie. Rapportage aan de Engelse moeder. Vanaf 2011 tot juni 2012 ben ik als part time financial analist nog actief voor de organisatie, en later nog in de periode 2014-2017.
(2008-2012 en 2014-2017)

IJsterk kinderopvang BV, Amsterdam

IJsterk kinderopvang BV, Amsterdam

Voor deze middelgrote speler met 10 locaties in Amsterdam heb ik in de functie van controller de administratieve reorganisatie begeleid.
(2014-2016)

CLU B.V., Utrecht

CLU B.V., Utrecht

Na het wegvallen van een vaste medewerker een nieuwe administratie geselecteerd, ingericht en het boekjaar 2011 verwerkt tot en met de jaarrekening. Na oplevering is dit een doorlopende opdracht gebleven op part-time basis als financieel adviseur.
(2011-2014).

Federatie WDH Midden Nederland, Amersfoort

Federatie WDH Midden Nederland, Amersfoort

Ter ondersteuning van de directeur en na invoering van een nieuw systeem diende er een analyse plaats te vinden van de administratie en de aanpalende processen. Na herinrichting van diverse processen en het vergroten van de efficiency heb ik de rol van financieel adviseur op part time basis ingevuld.
(2011-2014)

Kennemer Gasthuis, Haarlem

Kennemer Gasthuis, Haarlem

Als Project Manager Finance een aantal projecten uitgevoerd ter ondersteuning van de afdeling Financiën & Control, waaronder een mandaterings- en bevoegdhedenregeling, het actualiseren van de P&C-cyclus, het MJOP (Meerjaren onderhoudsplan) voorzien van een financieel kader, een aantal HR processen meer financieel 'in control' gebracht en daarnaast enkele zorgprojecten vanuit Finance ondersteund.
(2011-2011)

Wasko kinderopvang, Papendrecht

Wasko kinderopvang, Papendrecht

Na het wegvallen van het hoofd financiële administratie ontstond er behoefte aan ondersteuning rondom het jaarrekening traject. Daarnaast bestond de behoefte om onderdelen van de administratie verder te optimaliseren. Hiervoor gewerkt aan de rapportage en het proces rondom inkoopfacturen gedigitaliseerd. Vanuit een scan applicatie worden inkoopfacturen gecodeerd en met behulp van een interface in de financiële administratie doorgevoerd.
(2010-2011)

Arkin, Amsterdam

Arkin, Amsterdam

De opdracht bestond uit het herinrichten van de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie als manager shared service centre a.i.. Deze afdelingen (8 en 9 fte) maakten deel uit van een shared service centre (SSC met in totaal zo'n 30 fte) maar functioneerden niet naar behoren. Voor de fusie per 1 september 2008 van AMC de Meren (mijn opdrachtgever) en JellinekMentrum meegewerkt aan de voorbereiding van de integratie van de diverse administraties die per 1 januari 2009 operationeel moesten zijn.
(2008-2008)

Mitros, Utrecht

Mitros, Utrecht

De verbetering van de basiskwaliteit van de financiële informatievoorziening en de kwaliteit van stuur- en verantwoordingsinformatie door realisatie van een maandafsluiting. Advisering met betrekking tot verbetering van processen, procedures en systemen. Verbeteracties om te komen tot een kwalitatief goede maandafsluiting en maandrapportage. In tweede instantie, na vertrek van functionaris, de functie van manager administratie op mij genomen en leiding gegeven aan een afdeling met 11 medewerkers en de herinrichting van de administratie en de overgang naar een maandafsluiting met de mensen doorgevoerd. Na overdracht van deze functie aan een nieuwe vaste kracht de overstap gemaakt naar businesscontroller voor het onderhoudsbedrijf en de adviestak van Mitros.
(2006-2007)

Vlietkinderen, Leidschendam

Vlietkinderen, Leidschendam

Aansturing van administratief medewerkers. Analyse van inrichting van de administratieve systemen en aanpassingen doorgevoerd conform de uitgangspunten van de organisatie en correctie van mutaties van het lopende jaar. Opzet en uitwerking van diverse administratieve procedures om juistheid en volledigheid te garanderen. Rapportage model gedefinieerd in twee administratieve systemen. Koppeling gemaakt tussen administratief systeem en telebankierpakket. Verwerking beginbalans en samenstelling halfjaarcijfers. Aansluitend als hoofd administratie en lid MT de directie ondersteund bij reorganisatie. Fusie met branchegenoot administratief voorbereid. Oorspronkelijke opdrachtgever was SKL (Stichting Kindercentra Leidschendam).
(2004-2005)

Mattel Europe, Amstelveen

Mattel Europe, Amstelveen

Assistentie verleend bij werkzaamheden rondom de maandafsluiting van de Europese treasury afdeling van Mattel binnen een nieuwe applicatie (Oracle). Meegewerkt en tevens aanzet gegeven voor een beschrijving van de diverse werkzaamheden binnen de afdeling Treasury.
(2004-2004)

COKD, Dordrecht

COKD, Dordrecht

Ter vervanging wegens ziekte van hoofd financiële administratie. Leiding geven aan administratief medewerkster en uitvoerende taken om administratie te voeren evenals facturering vanuit kindadministratie pakket. Koppeling met administratief pakket gelegd, evenals koppeling tussen administratief pakket en pakket voor telebankieren. Procedures opgesteld. Administratie geschoond en afgesloten voor halfjaarafsluiting. Na reïntegratie lopende werkzaamheden afgerond en opdracht afgesloten.
(2003-2003)

SPL, Leusden

SPL, Leusden

Vanwege een niet functionerende administratie in eerste instantie gevraagd om als financieel adviseur financiële administratie te schonen zodat er een jaarverslag kon worden opgeleverd. Vervolgens bleek dat ook de peuteradministratie slechte informatie opleverde en veranderde mijn rol richting algehele reorganisatie en het aanschaffen en implementeren van speciale software en het herzien van de processen binnen de Stichting. Advisering van bestuur en medewerkers en het begeleiden van onderhandelingen met de Gemeente Leusden over de subsidiering van de Stichting.
(2002-2003)

Achmea, Apeldoorn

Achmea, Apeldoorn

In eerste aanleg één van de drie businesscontrollers vervangen voor een drietal locaties in Nederland. Vervolgens als lid van het implementatieteam meegewerkt aan de implementatie van Oracle bij de zeven locaties van Achmea Facilitair Bedrijf. Voornaamste taken waren de financiële aspecten van de inrichting van het pakket. Daarnaast de coördinatie gehad voor het inrichten van interfaces tussen vier software pakketten.
(2002-2002)

NS P, Utrecht

NS P, Utrecht

In afwachting van opvolger leiding geven als procesmanager salarisverwerking aan afdeling van 18 personen. Structuur aanbrengen in werkwijze van de afdeling, processen herzien en stroomlijnen als gevolg van veranderde automatiseringssystemen (SAP) en organisatie. Opzet van managementrapportage.
(2001-2002)

Fortis, Utrecht

Fortis, Utrecht

Als controller het begrotingsmodel van Facilitair Bedrijf Fortis Nederland B.V. herzien teneinde het inzicht in de kosten te vergroten. Opzet doorbelastingsmethodiek voor geleverde producten en diensten.
(2001-2001)

AMEV, Utrecht

AMEV, Utrecht

Als controller unit Operations inzicht verkrijgen in administratie in verband met splitsing van centraal IT-bedrijf in twee aparte bedrijven voor Bank en Verzekeraar (Fortis Bank en ASR). Opzet doorbelastingsmethodiek ten behoeve van kostendoorbelasting naar interne klanten. Opstellen begroting 2001 voor de unit met detaillering per afdeling per proces. Opstellen omzetprognoses per klant. Opstellen rapportage modellen ten behoeve van eigen management alsmede voor klanten. AMEV is opgegaan in ASR Verzekeringen.
(2000-2001)

Waldoor, Veenendaal

Waldoor, Veenendaal

Naar aanleiding van een fusie twee administraties samengevoegd, met daarbij de vaststelling van nieuwe waarderingsgrondslagen en een opzet voor de interne rapportage. Projectleider bij implementatie Baan software met daarbij de beoordeling van nieuwe functionaliteiten Na vertrek hoofd financiële administratie totale verantwoordelijkheid voor Financiën, ICT en Algemene Zaken met zeven medewerk(st)ers. Herinrichting financiële module van Baan, analyse van problematiek (integraties) en structurele oplossing hiervan. Lid van Management Team. Optimalisatie administratie en verslaggeving, opstelling jaarrekening in eigen beheer. Implementatie Windows NT als standaard platform. Control Duitse vestigingen, invoering standaard kantoor automatisering in Duitsland volgens Nederlands concept. Aanleg WAN tussen Nederland en Duitsland. Implementatie Baan IV bij eerste Duitse vestiging als single site omgeving. Aanpassing implementatie naar multi site omgeving. (Waldoor maakt tegenwoordig deel uit van Kone, www.kone.com)
(1991-2000)

H.B. Fuller B.V., Amerongen

H.B. Fuller B.V., Amerongen

Als assistent-controller België gedurende een half jaar de administratie van de Belgische vestiging aangestuurd en de rapportage aan het Europees hoofdkantoor verzorgd. Dit onder de verantwoording van de controller Nederland.
(1991-1991)

Van Wijhe Verf B.V., Zwolle

Van Wijhe Verf B.V., Zwolle

Als administrateur en inkoper het vak geleerd.

Werkzaamheden:

  • Algemene administratieve werkzaamheden
  • Opzet interne verslaggeving
  • Centralisatie inkoop functie
  • Algehele inkoop van grondstoffen, verpakkingsmateriaal en overige benodigdheden
  • Vanuit administratief oogpunt logistieke processen opgezet
  • Voorbereidingen voor implementatie nieuwe versie ERP software

(1984-1990)